Skip to content
Starta er AI resa

Starta er AI-resa med Modulai

Vad behöver ni för att starta er AI resa?

Även fast AI (Artificiell Intelligens) och maskininlärning som begrepp och koncept kan kännas komplext och svårförståeligt så behöver ni inte mer än nyfikenhet och viljan att förstå hur er organisation kan gynnas av AI för att börja utforska det. Alla industrier kan nämligen hitta sätt att både nyttja och finna värde i AI.

Det som underlättar vårt samarbete är om ni har:

Ett väldefinierat problem

Ett “väldefinierat problem” inom organisationen innebär en tydligt definierad utmaning eller fråga som behöver lösas. Problemet kan identifieras, beskrivas och analyseras på ett objektivt sätt, samtidigt som det har en tydlig inverkan på organisationens prestation och effektivitet. 

Ett exempel på detta är en ökning av personalomsättningen på en arbetsplats. Det är ett problem som kan både mätas och kvantifieras och som kan ha en påverkan på organisationens produktivitet, arbetsmiljö och kundtjänst. Att kartlägga och prioritera problemet är viktigt eftersom det hjälper till att identifiera vad som behöver lösas för att förbättra organisationens prestation. Genom att definiera problemen tydligt kan organisationer sedan använda sig utav data och fakta för att ta mer informerade beslut om vägen framåt.

Data

För att en AI ska kunna läras upp, identifiera mönster och ta beslut, behöver den matas med data inom valt område. Ju mer och bättre data du har, desto bättre resultat få du ut av den. Data finns i form av organisationens interna data, offentliga datakällor och data som samlas in från externa källor. Själva insamlingen av data sker genom olika tekniker så som datautvinning, webbskrapning, IoT-sensorer, men också från befintliga datakällor så som databaser och applikationer. När datakällorna är valda och datainsamlingen är klar måste den sedan organiseras, rensas och lagras i en form som kan användas utav AI.  

För att göra data tillgänglig, säker och lätt att söka i, är det viktigt att ha en strategi för datalagring och hantering, ofta i form av databaser och molntjänster. 

Kunskap inom området

När vi påbörjar resan mot att lösa valt problem behöver vi jobba nära med en eller flera nyckelpersoner från er organisation som är insatta i området. Deras inblick och kunskap rörande problemet är otroligt värdefull för projektets framfart. Nyckelpersonerna kan också vara behjälpliga med att samla in och analysera data som är specifikt relaterat till målet. Vilket kan inkludera att identifiera mönster och trender som bidrar till att förklara varför problemet uppstått och hur det kan lösas. 

Utöver att ha personer som jobbar inom området kan det också vara fördelaktigt att involvera andra intressenter i organisationen, till exempel; ledare, tekniska experter och kunder. Genom att samarbeta med en interdiciplinär grupp av personer som alla har sina egna perspektiv får vi en mer komplett förståelse för problemet och dess olika lösningar.

Ladda ner vår guide “Starta er AI-resa”och kom igång ni med!

Hur går ett projekt till?

1. Identifiera

Tillsammans med kunden identifierar vi affärsmöjligheter genom interaktiva workshops.

2. Definiera

Genom att titta på datan definierar vi möjligheterna och bedömer genomförbarheten.

3. Pilot

Vi bevisar värdet genom att analysera data och utveckla modeller.

4. Utveckla

Vi tar ett helhetsansvar för planering, utveckling och implementering av lösningen

5. Implementera

Hosting av lösning, testning av kod och integration med system

6. Underhålla

Vi underhåller och uppdaterar modeller kontinuerligt åt våra kunder

Sök Finansiering Från Vinnovas Kraftsamling

Vinnova har utlysningar för att stödja er AI-resa. Med Vinnovas finansiering kan ni få den nödvändiga hjälpen för att utveckla AI-baserade lösningar och ta er organisation till nästa nivå.

Ansök nu och dra nytta av möjligheterna som finns för att öka era chanser att lyckas på den konkurrenskraftiga marknaden. Vinnovas erfarna team finns där för att ge er support och hjälpa er att navigera i finansieringsprocessen.

Ansök idag och ta det första steget på er spännande resa in i AI-världen!

Läs mer på Vinnovas hemsida:

https://www.vinnova.se/e/larande-och-motesplatser/starta-er-ai-resa-for-organisatoriskt-2022-00880/

Exempel på användningsområden

Vill ni starta er AI resa eller bara veta mer?