Skip to content
Skapa värde med AI inom Offentlig Sektor

Skapa värde med AI inom Offentlig Sektor

Vi hjälper den offentliga sektorn att lösa komplexa, kostsamma problem genom att nyttja AI

Starta er AI-resa

Tusen fler människor

Behövs anställas i välfärden till år 2026, enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

Miljarder SEK

Kan skapas i värde med hjälp av AI, enligt DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning)

Vad är AI/ML?

AI är ett brett begrepp som innefattar olika tekniker, men när vi pratar om AI så syftar vi specifikt på Maskininlärning (ML). ML är en teknik inom AI som innebär att datorer och programvaror kan lära sig utföra uppgifter utan att de behöver programmeras för varje specifik uppgift.

Idag används AI till att lösa extremt specifika problem, såsom att klassificera bilder eller översätta text från ett språk till ett annat. Det är just denna typ av problem som man har stor användning av AI för då de är väldefinierade med ett tydligt mål. 

Även fast AI har nått stor framgång inom dessa områden så är det viktigt att notera att AI fortfarande ligger långt efter människan när det kommer till att lösa mer komplexa problem; förstå sammanhang, tänka kreativt eller lösa problem som kräver flexibilitet och förståelse för den sociala kontexten.

För att implementera AI inom specifikt område krävs det en tydlig problemformulering som sedan kan lösas med hjälp av matematik, data och människor som förstår problemet (helt eller delvis). Detta innebär att människor kommer fortsätta att spela en viktig roll i utvecklingen av AI, det är därmed viktigt att människor som arbetar med AI har förståelse för både teknik och de problem som tekniken ämnar lösa.

Vad kan man göra med AI?

Bildigenkänning

Analysera visuell data som bilder, video och grafik

Språkanalys

Språkanalys fokuserar på att förstå, tolka och generera mänskligt språk.

Prognostisering

Används för att göra prognoser och förutsägelser om framtida händelser eller resultat

Upptäcka

Identifiera och upptäcka mönster, anomalier eller avvikelser i data

Ljudanalys

Används för att upptäcka mönster i ljud samt förstå och tolka tal

Optimering

Optimering används för att hitta den bästa lösningen eller den mest optimala vägen för att nå ett mål

Ladda ner vår kostnadsfria mall för att skapa användningsfall

Vill du veta mer?

Vill du veta mer eller har frågor?